Finesse Diagnostisch Centrum

Voor het zoeken naar en behandelen van de oorzaken van ongewenst vetopslag heeft Finesse Bodyline Clinic het Finesse Diagnostisch Centrum opgericht, hier vinden onderzoeken plaats naar het functioneren van uw stofwisseling.

ANS 24-uurs Spectraal Analyse autonome zenuwstelsel en Burn-out meten

In samenwerking met buitenlandse klinieken introduceert Finesse sinds 2017 de ANS Spectraal Analyse. Dit is een methode om het Autonoom Zenuwstelsel te meten en in kaart te brengen. Dit is belangrijk om te kunnen bepalen of een orgaan niet goed functioneert vanwege een tekort aan voedingsstoffen of omdat het Autonome Zenuwstelsel het orgaan niet voldoende activeert.

Bloedonderzoek

Bloedonderzoek kan in de kliniek plaatsvinden. Bij het bloedonderzoek richten wij ons vooral op uw stofwisseling. Dit zijn andere onderzoeken dan welke uw huisarts doorgaans laat doen. Het gaat dan met name om het bepalen van orgaanfuncties en ook vitamine- en mineralendeficiënties. Aan de hand van de uitslagen kan worden bepaald op welke wijze het metabolisme weer kan worden hersteld.