Algemene Voorwaarden

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft (verder genoemd: Cliënt) en de Opdrachtnemer: (verder genoemd: Finesse Bodyline Clinic).

Home>Diagnose>Algemene Voorwaarden

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de (mondelinge) opdrachtbevestiging van de Cliënt .

OFFERTES
Alle offertes gelden als een vrijblijvend aanbod . De Cliënt is bekend met het feit dat het definitieve aantal pulsen pas kan worden vastgesteld ten tijde van de behandeling, door de computer van de UltraShape.

BEHANDELING
Alle behandelaars zijn BIG-geregistreerd en vallen als dusdanig onder het tuchtrecht

BETALING
De betalingen zullen direct na afloop van de behandeling worden verricht.
Dit kan zowel per pin (voorkeur), vooruitbetaling of een contante betaling.

ANNULEREN VAN EEN BEHANDELING
Als de cliënt de afspraak binnen 72 uur voor de behandeling wil annuleren dan zijn wij genoodzaakt om hiervoor annuleringskosten in rekening te brengen. De kosten hiervan bedragen € 380,-

RESULTATEN/GARANTIES
De cliënt is zich ervan bewust dat geneeskunde en chirurgie geen exacte wetenschappen zijn en dat er geen absolute resultaten kunnen worden gegarandeerd, aangezien er van patiënt tot patiënt variabelen bestaan die deze resultaten kunnen beinvloeden: in de huid, onderhuids, en in het vetweefsel. Deze variabelen zijn voor elke te behandelen plaats op het lichaam weer anders. Het resultaat is