Algemene Voorwaarden

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft (verder genoemd: Cliënt) en de Opdrachtnemer: (verder genoemd: Finesse Bodyline Clinic).

Home>Diagnose>Algemene Voorwaarden

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

De overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de (mondelinge) opdrachtbevestiging van de Cliënt .

OFFERTES
Alle offertes gelden als een vrijblijvend aanbod . De Cliënt is bekend met het feit dat het definitieve aantal pulsen pas kan worden vastgesteld ten tijde van de behandeling, door de computer van de UltraShape.

BEHANDELING
Alle behandelaars zijn BIG-geregistreerd en vallen als dusdanig onder het tuchtrecht

BETALING
De betalingen zullen direct na afloop van de behandeling