Wetgeving

Wij geven u hier graag wat meer uitleg over de wetgeving en privacy.

Home>Diagnose>Wetgeving

De Nederlandse wetgeving

Naast ons eigen kwaliteitssysteem en de toewijding van onze medewerkers zorgt ook de Nederlandse wetgeving voor een kwaliteitsgarantie. Finesse Bodyline Clinic voldoet aan alle wetten en regels die vanuit de overheid opgelegd zijn. Het beleid van Finesse Bodyline Clinic is erop gericht om systematisch en structureel aandacht te besteden aan de dienst en zorg die we leveren. Hieronder verstaan we dat de dienst of zorg doeltreffend en doelmatig moet zijn, cliëntgericht en afgestemd op reële behoeften. We bereiken dit o.a. door middel van ons intern kwaliteits-systeem dat jaarlijks geëvalueerd wordt. Hiermee voldoen we aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen.
Finesse Bodyline Clinic is bezig om de ISO 9001-norm binnen de kliniek in te voeren. ISO 9001 zorgt er voor dat de kwaliteit beheersbaar en ook toetsbaar is. U als cliënt weet dan ook dat Finesse Bodyline Clinic voldoet aan alle normen en kwaliteitseisen.
Aan de uitoefening van een beroep stelt de wetgeving bepaalde regels om zodoende de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en de cliënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Hiervoor zijn in de wet waarborgen opgenomen. Binnen Finesse Bodyline Clinic wordt dan ook uitsluitend gewerkt met mensen die over officiële diploma’s beschikken. Zo worden de behandelingen met de UltraShape uitsluitend door ervaren verpleegkundigen uitgevoerd. Hiermee voldoen we aan de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG)