Wetgeving

De Nederlandse wetgeving

Naast ons eigen kwaliteitssysteem en de toewijding van onze medewerkers zorgt ook de Nederlandse wetgeving voor een kwaliteitsgarantie. Finesse Bodyline Clinic voldoet aan alle wetten en regels die vanuit de overheid opgelegd zijn. Het beleid van Finesse Bodyline Clinic is erop gericht om systematisch en structureel aandacht te besteden aan de dienst en zorg die we leveren. Hieronder verstaan we dat de dienst of zorg doeltreffend en doelmatig moet zijn, cliëntgericht en afgestemd op reële behoeften. We bereiken dit o.a. door middel van ons intern kwaliteits-systeem welke jaarlijks geëvalueerd wordt. Hiermee voldoen we aan de Kwaliteitswet Zorginstellingen.
Finesse Bodyline Clinic is bezig om de ISO 9001-norm binnen de kliniek in te voeren. ISO 9001 zorgt er voor dat de kwaliteit beheersbaar en ook toetsbaar is. U als cliënt weet dan ook dat Finesse Bodyline Clinic voldoet aan alle normen en kwaliteitseisen.
Aan de uitoefening van een beroep stelt de wetgeving bepaalde regels om zodoende de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en de cliënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen. Hiervoor zijn in de wet waarborgen opgenomen. Binnen Finesse Bodyline Clinic wordt dan ook uitsluitend gewerkt met mensen die over officiële diploma’s beschikken. Zo worden de behandelingen met de UltraShape uitsluitend door ervaren verpleegkundigen uitgevoerd. Hiermee voldoen we aan de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (BIG)

Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Binnen Finesse Bodyline Clinic hanteren wij de stelregel dat zowel de cliënt als wel de hulpverlener een aantal rechten en plichten heeft. Voor de cliënt is het recht op informatie over de behandeling is een van de meest belangrijke. De hulpverlener is verplicht om u te informeren over de aard van een behandeling, de in acht te nemen leefregels na de behandeling, over de mogelijke risico’s, de alternatieven en de te verwachten resultaten.
Verder dient er het recht te bestaan op de vereiste toestemming voor de behandeling, het recht op privacy en geheimhouding. Bij Finesse Bodyline Clinic is dit alles geregeld in een overeenkomst welke partijen vooraf ondertekenen. Hiermee voldoen we aan de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst.